De gratis risicoanalyse!

Vul de onderstaande enquete in om uw risico te analyseren.

Naam:

Email:

Is elke werkgever verplicht een RI&E te hebben?
nee
soms
ja
nvt.

Geeft u als werkgever voldoende voorlichting en onderricht?
nee
soms
ja
nvt.

Is er voldoende toezicht op gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen?
nee
soms
ja
nvt.

Maken uw medewerkers altijd melding van onveilige "situaties of handelingen" op de werkvloer?
nee
soms
ja
nvt.

Is het bekend dat blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op naam van de medewerker moet worden geregistreerd afgezien van dienstverband?
nee
soms
ja
nvt.

Zijn er van alle machines werkinstructies beschikbaar?
nee
soms
ja
nvt.

Is de organisatie van de bedrijfshulpverlening goed geregeld?
nee
soms
ja
nvt.

Kan een medewerker worden beboet door de I-SZW?
nee
soms
ja
nvt.

Weet uw medewerker dat er een mogelijkheid is voor een second opinion bij een andere bedrijfarts?
nee
soms
ja
nvt.

Is uw onderneming op de hoogte van de vernieuwde Arbowet per 01072017?
nee
soms
ja
nvt.